ჩვენ შესახებ

პროექტები

კონტაქტი

ჩვენ, ჩვენი პროექტებითა და ხარისხით ვქმნით მომავალს.

ჩვენ შესახებ

“NEW LINE CONSTRUCTION”-ი ბაზარზე არის ახალი მოთამაშე. კომპანია ერთიანად იწყებს რამოდენიმე პროექტს. კერძო კაპიტალი და ძლიერი საბაზისო მდგომარეობა საშუალებას გვაძლევს შეუფერხებლად ვაწარმოოთ სამშენებლო სამუშაოები. “NEW LINE CONSTRUCTION”-ის გეგმები არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და დაფუძნებული უმაღლესი ხარისხის მიღებაზე…

ჩვენი პროექტები

ჩვენ ჩვენი პროექტებითა და განვითარებული ინფრასტრუქტურით ვქმნით ემოციას და ურთიერთობებს!